top of page

Random sketches

Natuurlijk doe ik dat ook: schetsen om het schetsen. Kleine doodles of tekeningen zonder opdracht of vooropgezet plan. 

Mijn portfolio zou niet compleet zijn zonder ook dát te laten zien.

bottom of page